14/4/19 – Concertnamiddag Echt

De Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Rotem concerteert met nieuwe werken op haar eerste concert van het jaar bij de bevriende vereniging St. Caecilia Echt (Nl). Dit samen met andere gastverenigigingen op een concertnamiddag in het Connect College, Populierlaan 1, 6101 BA Echt